Yarışma Takvimi

Yarışmanın
İlanı
4 Ekim 2022
Soru Sorma
Son Tarihi
2 Kasım 2022
Soruların
Yanıtlanması
9 Kasım 2022
Ön Seçim-Son
Teslim Tarihi
25 Kasım 2022
Ön Seçim
Sonuçlarının İlanı
7 Aralık 2022
Tasarım Son
Teslim Tarihi
15 Şubat 2023
Sonuçların
Açıklanması
22 Mart 2023
Ödül Töreni
10-11 Mayıs 2023