Yarışma Takvimi

Yarışmanın
İlanı
18 Mayıs 2021
Soru Sorma
Son Tarihi
1 Haziran 2021
Soruların
Yanıtlanması
8 Haziran 2021
Kayıt İçin Son
Başvuru Tarihi
22 Haziran 2021
Ön Seçim-Son
Teslim Tarihi
22 Haziran 2021
Ön Seçim
Sonuçlarının İlanı
8 Temmuz 2021
Tasarım Son
Teslim Tarihi
1 Eylül 2021
Jüri
Değerlendirmesi
6 - 7 Eylül 2021
Ödül Töreni
(Daha sonra duyurulacaktır)