Yarışmanın Amacı

Pandemi sürecinin olağanüstü koşulları günlük hayatımızı çok farklı noktalarda zorladı. Bu sıradışı durumda diğer mekânlardan uzak durup, alışılmadık uzunluktaki vakitleri evlerimizde geçirince ister istemez evlerimizi ve evlerimizden yola çıkarak ev üzerine düşüncelerimizi de gözden geçirir olduk. Şimdi, hâlâ içinde olduğumuz bu olağanüstü durum “yeni normal” gibi zorlama terimlerle adlandırılmaya çalışılırken biz de ilk şaşkınlığı üzerimizden atıp, olanları biraz daha mesafeli olarak düşünmeye başladık.

Hazır evlerimizi ve evlerimizden yola çıkarak diğer evleri ve bu evlerden yola çıkarak ev fikrini gözden geçirmeye başlamışken bunu bir adım öteye taşıyarak bu durumdan edindiklerimizi paylaşıp, ‘ev meselesi’ni olabildiğince ayrıştırıp, yeniden toparlayabiliriz diye düşünüyoruz. Ev içiyle olduğu kadar, içiyle dışı arasındaki arayüzleriyle, sokağıyla, mahallesiyle, sitesiyle şimdi eskisinden çok daha önemli bir konu olarak duruyor önümüzde.

Ev bir sığınak mı, istediğimiz gibi mi, istediğimiz yerde mi, hep kalabilir miyiz, az sonra gidecek gibi miyiz, güvende miyiz, yeterince mahrem mi gibi sorulara yeterince sağlıklı mı diye yeni bir soru daha eklendi. Hazır bu sorular aklımıza düşmüşken bu konuları didikleyelim dedik ve ‘ev meseleleri’ni, tekrara düşmeden, olabildiğince farklı açılardan bakarak ortak derdimiz olan bir meseleyi başkalarının da katılımıyla tek başımıza yapamayacağımız kadar iyi bir biçimde irdeleyebileceğimizi fark ettik. Ve bu konuyu yüksek lisans öğrencilerinin katılımına açık bir yarışmayla onlarla birlikte düşünmek istedik.

Yarışmanın yüksek lisans öğrencilerine açık olmasının nedeni, lisans eğitiminden sonra tercihlerini bu bağlamda yapmış ve belirli bir noktaya gelmiş olan, az-çok donanımlı öğrencileri bulmak. Mimarlar, mühendisler, halk sağlığı konusunda çalışan tıp öğrencileri, sosyal bilimciler ve psikologlar ve diğer disiplinlerden konuya ilişkin çalışmaları olanlar bu yarışmaya katılsınlar istedik ve ekip oluşumlarını ve hatta ekip liderliğini serbest bıraktık.

Bu kadar geniş bir çerçeve çizince ilk aşamada katılımcıların ekip yapılarını ve konuya yaklaşımlarını anlatan kısa bir özeti de görmek istedik. Bu şekilde yarışma jürisi sonuçları değerlendirmekle yetinen değil, sürece de katılan bir yapıya dönüşmüş oldu.

Çok az şeyi süreci içinde paylaşıp, tartıştığımızı ve dolayısıyla kapalı devreler içinde geliştirmeye çalıştığımızı düşünerek bu çalışma yönteminin gelişkin bir fikre ulaşmak için iyi bir yol-yordam olacağını düşünüyoruz.

Yarışmanın Konusu

Konu ‘ev’ olarak belirlendi. Nerede olduğu, nasıl olduğu, kırda ya da kentte olduğu, az katlı ya da çok katlı bir yapıda olduğu konusu yarışmacılara bırakıldı. Anlaşılır bir biçimde gerekçelendirmek koşuluyla herhangibir ev olabilir. Evin eski adıyla taşlıkları, avluları, hayatları, eyvanları; yeni adıyla balkonları, terasları, verandaları gibi içle dış arasındaki mekanlar ve yapının kaplaması olan ‘kabuk’ bu konunun iki önemli noktasıdır.

Her iki durumda da geçirgenlik ve geçirimsizlik nitelikleri önemli olacak ve her iki durumda da gelenekte olan ama artık olmayan ve olmadığı için de sorun üreten konuların gelenekle karşılaştırmalı olarak ele alınması beklenecektir. Yarışmacılar, yarışma konusunu, yarışmanın amacına göre istedikleri gibi yorumlayabilirler.

Yarışmanın Türü ve Şekli

Yarışma bu şartname esasları içerisinde düzenlenmiş ön seçimli bir tasarım yarışmasıdır.

Yarışmayı Açan Kurum ve İletişim Adresi

Baumit Türkiye
Raportör : Selin Tümer
E-posta : yarisma@baumit.com.tr

Yarışmaya Katılım Koşulları

■ Yarışma tüm fakültelerin yüksek lisans öğrencilerine açıktır.
■ Yarışmaya bireysel ya da ekip halinde katılınabilir.
■ Ekip olarak katılımda, ekip üyesi katılımcıların hepsinin başvuru tarihinde yüksek lisans öğrencisi olması gereklidir.
■ Katılımcılar yarışmaya sadece tek bir öneri gönderebilirler.
■ Katılım ücretsizdir.
■ Yarışmaya 22.06.2021 tarihine kadar www.baumittasarimyarismasi.com üzerinden kayıt yaptırmak zorunludur.
■ Yarışmaya, yarışma jürisinin, danışman jürinin, raportörlerin ve firma yöneticilerinin birinci dereceden yakınları katılamaz.