Baumit'in Mesajı

100 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Avusturya merkezli Schmid lndustrieHolding 1890 yılında kireç üretimi ile faaliyetlerine başlamıştır. Holding'in çatısı altındaki 100'ün üzerindeki firmadan en büyüğü olan Baumit, 1988 yılında kurulmuştur.

Biz Baumit olarak insanların sağlıklı, enerji verimli ve güzel yapılarda yaşamalarını istiyoruz. Yenilikçi ve inovatif ürünler sektörün gelişimi için en önemli kaynaklarımız arasında yer alıyor.

Baumit'in yapı sektörüne en büyük katkılarından biri olarak; 2014 yılında Viyana Tıp Üniversitesi ve Avusturya Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü gibi kurumlarla iş birliği içerisinde kurulan Avrupa'nın en büyük karşılaştırmalı yapı malzemeleri araştırma tesisi olan Viva Park'ta ortalama kullanıcı davranışları simüle edilerek türlerine göre yapı malzemelerinin yaşam konforunu nasıl etkilediği ölçülmekte ve AR-GE çalışmaları yapılmaktadır.

Modern Dünya'da günlük yaşantımızın %90'ını kapalı mekanlarda geçiriyoruz. Birleşmiş Milletler'in açıkladığı dünyanın önündeki en büyük 5 sorun listesinin ilk sırasında bulunan pandemiyle birlikte her geçen gün bu oran artmakta ve kapalı alan havası artık en önemli besin kaynağımız durumuna gelmektedir. Bu nedenle, yaşam alanlarımızda soluduğumuz kapalı alan havasının kalitesi sağlığımız ve konforumuz için büyük önem taşıyor. Sıcaklık, nem, küf, ses, ışık, koku ve emisyon gibi faktörlerin iç mekan hava kalitesi ve konfor değerleri üzerinde büyük etkisi bulunuyor. Proje ve uygulama sırasında yapılan tasarım hataları, yanlış malzeme ve sistem seçimleri sağlıksız yapılara, uzun vadede de fiziksel ve zihinsel sağlığımız üzerinde olumsuz etkilere neden oluyor.

BM Listesindeki ikinci büyük sorun ise iklim değişikliği. İklim değişikliği ile mücadelede ve küresel ısınmanın engellenmesinde bir bireyin yapabileceği en etkili eylem enerji verimliliğine katkı sağlamak. Nihai enerji tüketiminde en büyük paya sahip olan binaların ısıtma ve soğutmasında harcanan enerjiyi minimize etmek için en önemli gündem maddelerinden biri ısı yalıtımı. Enerji kaynaklarının hızla tükenmeye başladığı dünyamızda yapı sektörüne büyük bir sorumluluk düşüyor. Çünkü fosil yakıt kullanımı arttıkça çevreye verilen zarar da artıyor.

Avrupa'nın mantolama devi olarak, kurumsal sosyal sorumluluk projemiz "Geleceğimizi Mantoluyoruz" ile dünyanın önündeki en büyük sorun olan küresel ısınma ve iklim değişikliği ile ilgili çocuklarımızı bilinçlendiriyor, bu sorunlar karşısında bireysel olarak alınabilecek en etkili önlem olan enerji verimliliği ve ısı yalıtımının önemini anlatıyoruz.