Başvuru Süreci

Pandemi sürecinin olağanüstü koşulları günlük hayatımızı çok farklı noktalarda zorladı. Bu sıradışı durumda diğer mekânlardan uzak durup, alışılmadık uzunluktaki vakitleri evlerimizde geçirince ister istemez evlerimizi ve evlerimizden yola çıkarak ev üzerine düşüncelerimizi de gözden geçirir olduk. Şimdi, hâlâ içinde olduğumuz bu olağanüstü durum “yeni normal” gibi zorlama terimlerle adlandırılmaya çalışılırken biz de ilk şaşkınlığı üzerimizden atıp, olanları biraz daha mesafeli olarak düşünmeye başladık.

Hazır evlerimizi ve evlerimizden yola çıkarak diğer evleri ve bu evlerden yola çıkarak ev fikrini gözden geçirmeye başlamışken bunu bir adım öteye taşıyarak bu durumdan edindiklerimizi paylaşıp, ‘ev meselesi’ni olabildiğince ayrıştırıp, yeniden toparlayabiliriz diye düşünüyoruz. Ev içiyle olduğu kadar, içiyle dışı arasındaki arayüzleriyle, sokağıyla, mahallesiyle, sitesiyle şimdi eskisinden çok daha önemli bir konu olarak duruyor önümüzde.

Ev bir sığınak mı, istediğimiz gibi mi, istediğimiz yerde mi, hep kalabilir miyiz, az sonra gidecek gibi miyiz, güvende miyiz, yeterince mahrem mi gibi sorulara yeterince sağlıklı mı diye yeni bir soru daha eklendi. Hazır bu sorular aklımıza düşmüşken bu konuları didikleyelim dedik ve ‘ev meseleleri’ni, tekrara düşmeden, olabildiğince farklı açılardan bakarak ortak derdimiz olan bir meseleyi başkalarının da katılımıyla tek başımıza yapamayacağımız kadar iyi bir biçimde irdeleyebileceğimizi fark ettik. Ve bu konuyu yüksek lisans öğrencilerinin katılımına açık bir yarışmayla onlarla birlikte düşünmek istedik.

Yarışmanın yüksek lisans öğrencilerine açık olmasının nedeni, lisans eğitiminden sonra tercihlerini bu bağlamda yapmış ve belirli bir noktaya gelmiş olan, az-çok donanımlı öğrencileri bulmak. Mimarlar, mühendisler, halk sağlığı konusunda çalışan tıp öğrencileri, sosyal bilimciler ve psikologlar ve diğer disiplinlerden konuya ilişkin çalışmaları olanlar bu yarışmaya katılsınlar istedik ve ekip oluşumlarını ve hatta ekip liderliğini serbest bıraktık.

Bu kadar geniş bir çerçeve çizince ilk aşamada katılımcıların ekip yapılarını ve konuya yaklaşımlarını anlatan kısa bir özeti de görmek istedik. Bu şekilde yarışma jürisi sonuçları değerlendirmekle yetinen değil, sürece de katılan bir yapıya dönüşmüş oldu.

Çok az şeyi süreci içinde paylaşıp, tartıştığımızı ve dolayısıyla kapalı devreler içinde geliştirmeye çalıştığımızı düşünerek bu çalışma yönteminin gelişkin bir fikre ulaşmak için iyi bir yol-yordam olacağını düşünüyoruz.

Jüri

Baumit Proje Yarışması'nda; Türkiye'nin yapıya yön veren isimlerinden oluşan seçkin bir değerlendirme jürisi yer alıyor.

Adnan Aksu, Mimar

1961 yılında Osmancık’da doğdu. G.Ü.M.M.F. Mimarlık Bölümü’nden Lisans (1984), Yüksek Lisans (1987) ve Doktora (1997) dereceleri alarak mezun oldu. Şubat 2013 tarihinde Doçentlik ünvanını aldı. 1986 yılında başladığı G.Ü.M.M.F. Mimarlık Bölümünde halen Öğretim Görevlisi olarak eğitim çalışmalarına devam etmektedir.

And Akman, Yapı Biyoloğu

1963’de Almanya Baden-Baden’da doğdu. 1986’da Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi’nden yüksek iç mimar olarak mezun oldu. Aynı üniversitede, bir süresi New York Üniversitesi’nde olmak üzere, doktora çalışması yaptı. Institut für Baubiologie + Ökologie, Neubeuern'den “Yapı Biyoloğu” olarak mezun olduğu Almanya'da, on yedi yıl Lichtblick mimarları ile uluslararası ekolojik mimari proje ve yapı uygulamalarını sürdürdü. 2006 yılında Türkiye'de Gaia mimarlığı kurdu, halen uluslararası mimari proje ile uygulama çalışmalarına ve yapı danışmanlığına devam ediyor.

Cavit Işık Yavuz

Doçent Doktor Cavit Işık Yavuz, 1970 yılında Diyarbakır'da doğdu. Lisans eğitimini Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde aldı. Daha sonra Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD'de okudu. 2012-2014 yılları arasında ise Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD'de eğitim aldı.
Nevşehir Ürgüp Aksalur Sağlık Ocağı, Teknik Astsubay Hazırlama OkulKomutanlığı Reviri /Balıkesir, Nevşehir Ürgüp Ortahisar Sağlık Ocağı, Nevşehir İl Halk Sağlığı Laboratuvarı, Kocaeli Ü. T.F. Halk Sağlığı AD, Hacettepe Ü. T.F. Halk Sağlığı AD, Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü ve son olarak Hacettepe Ü. T.F. Halk Sağlığı AD görev aldığı yerlerdir.

Dürrin Süer

1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek Lisans ve doktora çalışmalarını aynı okulda tamamladı.1987-2006 yılları arasında DEÜ Mimarlık Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalıştı. Çeşitli mimarlık dergilerinde yayınlanmış yazıları bulunmaktadır. 2007 yılından beri M artı D Mimarlık ofisinde çalışmalarını sürdürüyor.

Gülay Zorer Gedik

Lisans, Yüksek lisans ve Doktora eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünde tamamlayan Zorer Gedik, YTÜ Mimarlık Fakültesinde Yapı Bilgisi Anabilim Dalı, Yapı Fiziği uzmanlık alanında özellikle ısı, ısıl konfor, enerji, nem, güneş ışınımları ve rüzgâr denetimi konularında akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Yürütücü olduğu çok sayıda TÜBİTAK 1001, SAN-TEZ, BAP ve TTO projeleri tamamlanmıştır. Ayrıca YTÜ Enerji ve Uygulama Merkezi, BEP-TR Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Metodolojisi İyileştirme Projesi’nde danışman olarak görev almış ve projenin Net Enerji bölümünün yürütücülüğünü yapmıştır. Uzmanlık alanında ülkemizin önde gelen mimari ofislerinin projelerinde danışmanlık görevinde bulunmuştur. 2017 yılından itibaren Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlığı görevini sürdürmektedir.

Nevzat Sayın

1954 yılında, Hatay’da doğdu. 1978 yılında, Ege Üniversitesi güzel sanatlar fakültesi mimarlık bölümü’nü bitirdi. 1980’e kadar sosyal konutlar üzerine bir yüksek lisans çalışması; 1984’e kadar usta-çırak yöntemiyle okul sonrası mimarlık eğitimi; 1986’ya kadar bilgi/görgü arttırma gezileri yaptı. 1986’dan bu yana farklı büro yapılanmaları ile mimarlık çalışmalarını sürdürüyor. Yurtiçi ve yurtdışı mimarlık ödüllerine aday gösterildi ve ödüller aldı. 2004’te “düşler düşünceler işler” adlı kitabı; 2015’te, “bir yapı kitabı” yayınlandı. NSMH adı altında süren mimarlık çalışmalarının yanı sıra Türkiye’nin farklı mimarlık okullarındaki, eğitim çalışmalarının bir uzantısı olarak İstanbul bilgi üniversitesi mimarlık yüksek lisans programı kurucu üyesidir. Mimarlık öğrencileri için yaz okulları, konferanslar, jüriler, atölye çalışmaları da mimarlık eğitimi ile ilişkisinin önemli parçaları olmaya devam ediyor. Çalışmalarının bir bölümünü mimarlık yazıları, röportajları, sergileri ve yayınları oluşturuyor.

Semra Uygur

1956 yılında Erzincan'da doğdu. 1980 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nden lisans, 1984 yılında da lisansüstü diplomalarını aldı.
1981-1983 yıllarında özel mimarlık proje firmalarında çalıştı. 1983 yılından beri mimari tasarım ve proje çalışmalarını yürütmektedir. 1986 yılında Özcan Uygur ile birlikte Uygur Mimarlık Ltd.Şirketi'nin kurucu ortağı oldu. Girdiği mimari proje yarışmalarında ödül ve mansiyonlar kazandı. Özcan Uygur ile birlikte gerçekleştirdiği önemli projeler: Giresun Hükümet Konağı, Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Sosyal Tesisleri, AKM Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu, TBMM Milletvekili Çalışma Binaları, İçel Defterdarlığı Hizmet Binası, TED Ankara Koleji Yerleşkesi, Ankara Çağdaş Sanatlar Müzesi ve Güzel Sanatlar Galerisi.

Yarışma Takvimi

Yarışmanın
İlanı
18 Mayıs 2021
Soru Sorma
Son Tarihi
1 Haziran 2021
Soruların
Yanıtlanması
8 Haziran 2021
Kayıt İçin Son
Başvuru Tarihi
22 Haziran 2021
Ön Seçim-Son
Teslim Tarihi
22 Haziran 2021
Ön Seçim
Sonuçlarının İlanı
8 Temmuz 2021
Tasarım Son
Teslim Tarihi
1 Eylül 2021
Jüri
Değerlendirmesi
6 - 7 Eylül 2021
Ödül Töreni
(Daha sonra duyurulacaktır)

Aşağıdaki rumuzlu ekipler eş değer ödüle hak kazanmıştır.

Eş değer ödüller;
14290710
18081
17189

Jüri özel ödülü;
17189

Aşağıdaki rumuzlu ekipler ön seçim aşamasını başarıyla geçmiştir. İkinci aşamaya kalmaya hak kazananların projelerinin son teslim tarihi 1 Eylül 2021 olarak belirlenmiştir.

Rumuzlar;
8B4E7
10177
11420
16451
17189
18081
19381
21569
22594
24182
25381
31441
41219
45148
71582
88626
97346
14290710