Duyurular

1. Tasarım Yarışması Sonuçları İçin Tıklayınız


DAHA FAZLA..

Başvuru
Süreci

DAHA FAZLA..

Jüri

Baumit Proje Yarışması'nda; Türkiye'nin yapıya yön veren isimlerinden oluşan seçkin bir değerlendirme jürisi yer alıyor.

DAHA FAZLA..

Yarışmanın Konusu

Konu ‘ev’ olarak belirlendi. Nerede olduğu, nasıl olduğu, kırda ya da kentte olduğu, az katlı ya da çok katlı bir yapıda olduğu konusu yarışmacılara bırakıldı. Anlaşılır bir biçimde gerekçelendirmek koşuluyla herhangibir ev olabilir. Evin eski adıyla taşlıkları, avluları, hayatları, eyvanları; yeni adıyla balkonları, terasları, verandaları gibi içle dış arasındaki mekanlar ve yapının kaplaması olan ‘kabuk’ bu konunun iki önemli noktasıdır. Her iki durumda da geçirgenlik ve geçirimsizlik nitelikleri önemli olacak ve her iki durumda da gelenekte olan ama artık olmayan ve olmadığı için de sorun üreten konuların gelenekle karşılaştırmalı olarak ele alınması beklenecektir. Yarışmacılar, yarışma konusunu, yarışmanın amacına göre istedikleri gibi yorumlayabilirler.

DAHA FAZLA..

Yarışma Takvimi

Yarışmanın
İlanı
18 Mayıs 2021
Soru Sorma
Son Tarihi
1 Haziran 2021
Soruların
Yanıtlanması
8 Haziran 2021
Kayıt İçin Son
Başvuru Tarihi
22 Haziran 2021
Ön Seçim-Son
Teslim Tarihi
22 Haziran 2021
Ön Seçim
Sonuçlarının İlanı
8 Temmuz 2021
Tasarım Son
Teslim Tarihi
1 Eylül 2021
Jüri
Değerlendirmesi
6 - 7 Eylül 2021
Ödül Töreni
(Daha sonra duyurulacaktır)

Viva Park

Viva Araştırma Parkı, Avrupa'nın karşılaştırmalı yapı malzemeleri araştırmaları için kurulmuş olan en büyük araştırma tesisidir.

DAHA FAZLA..

Geleceğimizi Mantoluyoruz

Ülkemizde, zor kış şartlarında eğitimlerine devam eden binlerce çocuk var.
Minik elleri, kalpleri kadar sıcacık olsun diye “Geleceğimizi Mantoluyoruz” projesini başlattık.
Yalnızca bu yıl, 20.000 çocuğumuzu kışlık montlarla sarıp sarmalamak için bayilerimizle el ele verdik.
Bu proje ile ülkemizin geleceğine katkı yapıyor olmaktan gurur duyuyoruz.

DAHA FAZLA..

Baumit’in Mesajı

100 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Avusturya merkezli Schmid IndustrieHolding 1890 yılında kireç üretimi ile faaliyetlerine başlamıştır. Holding’in çatısı altındaki 100’ün üzerindeki firmadan en büyüğü olan Baumit, 1988 yılında kurulmuştur.

Biz Baumit olarak insanların sağlıklı, enerji verimli ve güzel yapılarda yaşamalarını istiyoruz. Yenilikçi ve inovatif ürünler sektörün gelişimi için en önemli kaynaklarımız arasında yer alıyor.
Baumit’in yapı sektörüne en büyük katkılarından biri olarak; 2014 yılında Viyana Tıp Üniversitesi ve Avusturya Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü gibi kurumlarla iş birliği içerisinde kurulan Avrupa’nın en büyük karşılaştırmalı yapı malzemeleri araştırma tesisi olan Viva Park’ta ortalama kullanıcı davranışları simüle edilerek türlerine göre yapı malzemelerinin yaşam konforunu nasıl etkilediği ölçülmekte ve AR-GE çalışmaları yapılmaktadır.

DAHA FAZLA..